dijous, 14 de juliol de 2011

RAW o JPG ? Quin dilèma ...

RAW o JPG ?

Aquest és l’etern conflicte de molts aficionats a la fotografia i que tenen a les seves mans una càmara amb prestacions una mica més avançades. Potser per alguns que llegiu aquest article és el primer cop que setiu aquests mots, alguns d’ altres ja us haureu plantejat el dilema i no sabeu cap on anar. Si és així m’agradaria compartir amb vosaltres un esquema molt senzill i explicatiu sobre la qüestió i que tot navegant per internet he trobat.
De forma esquemàtica direm que tan JPG com RAW són els formats amb què la nostre càmara guarda la informació de les imatges o millor dit RAW seria una família de formats : NEF, CRW, CR2,ORF, PTX, DNG, etc., . El format RAW que utilitzis dependrà del model de la tema càmara. Cada fabricant té el seu propi format.
Per entrar amb una mica més de profunditat sobre el format RAW direm que és un format de la imatge sense compressió , és a dir, que conté tota la informació tal com ha estat captada pel sensor digital de la teva màquina. Pel contrari quan disparem en JPG es generem tot un seguit de processos automàtics que afecten l’arxiu i el comprimeixen. Processos que no estan controlats per nosaltres i que afenten directamente al resultat final de la imatge.
Per simplificar, en l’esquema que segueix es descriuen els passos que segueix la càmara quan guarda la informació de les nostres imatges segons el tipus de format que utilitzem : RAW, JPG o TIF

De fet el principal argument de molts aficionats per disparar en JPG i no el RAW és la comoditat de no haver de fer una feina de postporcessat de la imatge ja que la càmara fa la feina per nosaltres. Mentre que altres és en això on veuen l’avantatges de fer les seves imatges en RAW i el fet de poder intervenir directamente en el resultat final.
La meva experiència és que un cop superades les pors i la “mandra” per processar les nostres imatges no hi ha color en el resultat final.
Però per aquests que van amb preses o interessa un resultat ràpid sempre es pot utilitzar l’opció que totes les càmares tenen de guardar una mateixa imatge en els dos format a la vegada (RAW+JPG) així sempre disposarem del fitxer RAW per fer els nostres propis revelats quan disposem de més temps i anar practicant.
Ara bé si decidim utilitzar el format RAW hem de tenir present :

• no és un arxiu de imatge en sí mateix (és necessari disposar d’ un software adicional per poder veure el seu contingut.
• És un format propietari, és a dir, cada fabricant té el seu propi format RAW (existeix una iniciativa anomenada OpenRAW que vol forçar als fabricants a homologar el format en un de sol per a tots igual).
• Guarda al menys 8 bits per color (vermell,verd i blau) tot i que la majoria de càmares reflex digitals guarden almenys 12 bits per color.
• És un format sense compressió (una càmara de 8 megapixels guarderà un fitxer RAW de 8 MB).
• Guarda tota la informació (sense pèrdua) recollida pel sensor de la càmara.
• Nosaltres hem de fer la feina de processat de la imatge amb l’ ordinador
• Permet guardar sombres i llums.
• Té menys contrast.
• És menys nítid.
• Tenim tot el control sobre la imatge i corregir aspectes com l’ exposició
• No es pot imprimir directament desde la càmara o sense realitzar abans un postprocessat.
• És un fitxer només lectura (els canvis realitzats es guarden en un altre fitxer)
• Ens cal un software especifit per treballar aquest format de fitxer i poder pasar-lo a JPG o TIF un cop acabada la feina.
Per contra, el format JPG és
• Un format estàndard llegible per qualsevol software fotogràfic.
• Utilitza 8 bits per color.
• És un format comprimit.
• Ocupa menys espai (Una foto feta per una càmara de 8 megapixels ve a ocupar entre 1 i 3 MB).
• Té un rang dinàmico més baix
• És més nítid.
• Es pot imprimir directament desde la càmara, compartir o publicar en una pàgina web.
• Normalmente no fa falta cap postprocessat.
• El mateix software intern de la càmara fa un porcessat de la imatge automàticament
• És manipulable, tot i que es perd informació en cada retoc per senzill que sigui.
• És processa en la pròpia càmara.
Escollir un format o un altre és una opció personal i que dependrà de la capacitat de memòria de la nostre tarja, del temps, dels objectius personals..etc.
Alguns Programes per traballar amb RAW
•Microsoft RAW Image Thumbnailer and Viewer for Windows XP
•Picasa
•Adobe Photoshop CS
•RawShooter Premium
•ACD See
•Portfolio Extensis
•iView Media Pro
•BreezeBrowser Pro
•Adobe Lightroom
•Capture One
•IrfanView
•DXO Optics Pro
•Picture Window Pro
•i el software específic que acompanya a la càmara.

1 comentari: